Đặng Hoàng Tuấn

Đặng Hoàng Tuấn

Ngày sinh: 12/11/1978

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/1/2008

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Kinh tế Vận tải thủy-bộ

Chức vụ:
- Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Long An
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 61,98%