Đặng Minh Châu (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm)

Đặng Minh Châu (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm)

Họ và tên: Đặng Minh Châu (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm)

Ngày sinh: 27/12/1956

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Phật giáo

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội
- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII
- XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 60,65%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 79,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1974 - 5/1986: Học viên tại trường Tu học Phật pháp Trung ương, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam

- 6/1986 - 12/2008: Chánh Văn phòng, Chánh Thư ký, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội

- 12/1992 - 12/2008: Ủy viên Hội đồng trị sự, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (12/1992 - 11/2007); Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1999-2004); Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011

- 1/2009 - 6/2011: Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2011

- 7/2011 - 7/2021: Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011), XIV (từ 7/2016); Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (7/2011 - 6/2019); Phó Chủ tịch (không chuyên trách) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (từ 7/2019); Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 9/2014); Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam (từ 10/2018).

- 7/2021 - nay: Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch (không chuyên trách) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (từ 7/2019); Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 9/2014); Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam (từ 10/2018); Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.