Đặng Ngọc Huy

Đặng Ngọc Huy

Ngày sinh: 25/12/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 31/8/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 79,71%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1998 - 9/2003: Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

- 9/2003 - 10/2003: Chuyên viên Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội

- 10/2003 - 2/2007: Thư ký Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, Hàm Trưởng phòng Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội

- 2/2007 - 7/2007: Thư ký Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội

- 7/2007 - 11/2007: Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội

- 11/2007 - 3/2008: Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội

- 3/2008 - 12/2008: Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 12/2008 - 1/2011: Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 1/2011 - 11/2014: Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 11/2014 - 6/2017: Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

- 6/2017 - 8/2020: Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội

- 8/2020 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi.