Đặng Quân Thụy

Đặng Quân Thụy

Ngày sinh: 24/2/1928

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/3/1947

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII
- Tư lệnh Quân khu 2 (1987-1992)
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa IX
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (2002-2007)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX, X

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1944: Tham gia hoạt động cách mạng

- 9/1945: Chiến sĩ, tiểu đội phó Nam Tiến, chính trị viên trung đội, đại đội ở Mặt trận Buôn Mê Thuột

- 10/1946: Tổ trưởng chiến sự phòng tác chiến, Bộ Tổng tham mưu

- 2/1948: Trưởng ban biên tập rồi quyền Chủ nhiệm báo Quân chính tập san

- 5/1951: Tổng đội trưởng phụ trách nhà xuất bản, Đồ bản trường Thông tin liên lạc, Trưởng ban cán sự

- 1952: Phái viên rồi cán bộ nghiên cứu biên dịch Cục quân huấn, Bí thư chi bộ

- 1958: Phó Phòng Hóa học Cục Huấn luyện chiến đấu (Tổng cục Quân huấn)

- 11/1964: Trưởng phòng Hóa học, Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam

- 12/1967: Phụ trách tác chiến tiền phương Bộ tư lệnh miền rồi Phó phòng Tác chiến, phụ trách cơ quan tác chiến tiền phương của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) và các chiến dịch: Bắc Tây Ninh (1969), đồng bằng Khu 8 (1972)

- 2/1974: Cục trưởng Cục Hóa học, Bộ Tổng Tham mưu

- 9/1977: Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Binh chủng Hóa học

- 3/1986: Phó Tư lệnh Quân khu 2

- 1987-1992: Tư lệnh Quân khu 2

- 1989: Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

- 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 9/1992: Phó Chủ tịch Quốc hội, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa IX

- 2002-2007: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

- 2007: Đồng chí nghỉ hưu.