Đặng Quốc Khánh

Đặng Quốc Khánh

Ngày sinh: 2/9/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tiên Điền (nay là thị trấn Tiên Điền), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/9/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (từ 5/2023)
- Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang khóa XIV (từ 6/2019), XV
- Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 91,80%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 96,29%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1999 - 8/2003: Chuyên viên Phòng Thẩm định, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 9/2003 - 1/2007: Phó Trưởng Phòng, rồi Trưởng phòng Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 2/2007 - 9/2008: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 10/2008 - 8/2010: Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 9/2010 - 11/2010: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

- 12/2010 - 6/2013: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 7/2013 - 10/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 10/2015 - 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016; Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 4/2016 - 6/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV và  Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XIV (7/2016); Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 6/2019 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV

- 1/2021 - 5/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang khóa XIV, XV (7/2021); Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 22/5/2023: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.