Đặng Thế Vinh

Đặng Thế Vinh

Ngày sinh: 27/6/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/1/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật chuyên ngành Thương mại quốc tế (tiếng Anh)

Chức vụ:
- Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hậu Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 72,82%