Đặng Thị Bảo Trinh

Đặng Thị Bảo Trinh

Ngày sinh: 28/3/1986

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/9/2011

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Sư phạm giáo dục mầm non
- Cử nhân Luật kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
- Tỷ lệ trúng cử: 66,26%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2008 - 9/2012: Cán bộ cơ quan Huyện đoàn Điện Bàn

- 9/2012 - 10/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn; Phó Chủ tịch Hội Đồng đội Huyện Điện Bàn

- 10/2013 - 6/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Huyện Đoàn; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Đồng đội Huyện Điện Bàn

- 6/2014 - 7/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Đồng đội Huyện Điện Bàn

- 7/2015 - 8/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Đồng đội thị xã Điện Bàn

- 8/2015 - 8/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Thị ủy viên, Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Đồng đội thị xã Điện Bàn

- 8/2016 - 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Thị ủy viên, Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Đồng đội thị xã Điện Bàn; Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Thị ủy viên, Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Đồng đội thị xã Điện Bàn; Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.