Đàng Thị Mỹ Hương

Đàng Thị Mỹ Hương

Ngày sinh: 24/6/1973

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Dân tộc: Chăm

Ngày vào Đảng: 29/9/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Thuận
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 73,80%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 77,72%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1997 - 8/1997: Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bán công Trần Quốc Toản

- 9/1997 - 8/1999: Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ninh Hải

- 9/1999 - 02/2002: Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

- 3/2002 - 11/2005: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Ninh Thuận

- 11/2005 - 8/2006: Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Ninh Thuận; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 1999-2004, nhiệm kỳ 2004-2009, nhiệm kỳ 2009-2014)

- 9/2006 - 8/2015: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận; Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ninh Thuận (kiêm nhiệm từ 7/2015)

- 9/2015 - 2/2016: Tỉnh ủy viên khóa XIII; Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận; Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ninh Thuận (kiêm nhiệm); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016

- 3/2016 - 6/2016: Tỉnh ủy viên khóa XIII; Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ninh Thuận (chuyên trách); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016

- 6/2016 - 9/2020: Tỉnh ủy viên khóa XIII; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Ninh Thuận; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2020 - nay: Tỉnh ủy viên khóa XIV; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Ninh Thuận; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Thuận.