Đặng Thị Ngọc Thịnh

Đặng Thị Ngọc Thịnh

Ngày sinh: 25/12/1959

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Lịch sử

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết) XI, XII
- Phó Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam (4/2016 - 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 82,80%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1974 - 6/1975: Tham gia công tác bí mật, làm liên lạc thuộc Ban Binh vận Thành ủy Sài Gòn - Gia Định

- 7/1975 - 1/1983: Công tác tại Văn phòng Quận ủy 1, sau đó học lý luận chính trị trung cấp tại trường Đảng Nguyễn Văn Cừ

- 2/1983 - 9/1989: Đảng ủy viên phụ trách công tác dân vận, sau đó làm Bí thư Đảng ủy phường 11, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/1989 - 2/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/1992 - 10/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- 11/1996 - 9/1998: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/1998 - 10/2001: Phó Chủ tịch Thường Trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh (1999-2004)

- 11/2001 - 5/2005: Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XI (5/2002)

- 6/2005 - 9/2007: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (4/2006)

- 9/2007 - 6/2009: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 6/2009 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2005-2010

- 10/2010 - 3/2015: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011); Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Vĩnh Long (5/2011)

- 3/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016), Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XIII (5/2011)

- 8/4/2016 - 9/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (5/2016)

- 23/9/2018 - 23/10/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

- 23/10/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

- 5/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.