ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Đặng Thị Phương Thảo

Đặng Thị Phương Thảo

Ngày sinh: 21/7/1984

Giới tính: Nữ

Quê quán: thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/10/2015

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán, Thạc sĩ chuyên ngành Toán

Chức vụ:
- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 55,78%

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
- Đơn vị ứng cử: Nam Định

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2006 - 8/2014: Giáo viên dạy môn Toán, trường THPT Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

- 9/2014 - 8/2015: Giáo viên dạy môn Toán, Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên, trường THPT Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

- 9/2015 - 12/2015: Giáo viên dạy môn Toán, Bí thư Chi đoàn giáo viên, Ủy viên BCH đoàn trường, trường THPT Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

- 01/2016 - 6/2016: Giáo viên dạy môn Toán, Bí thư Chi đoàn giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH Công đoàn, trường THPT Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

- 7/2016 - 5/2017: Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Giáo viên dạy môn Toán, Bí thư Chi đoàn giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH Công đoàn, trường THPT Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

- 6/2017 - 7/2019: Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Giáo viên dạy môn Toán, trường THPT Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

- 8/2019 - 5/2020: Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- 6/2020 - nay: Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định