Đặng Thuần Phong

Đặng Thuần Phong

Ngày sinh: 8/7/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/6/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Chile (11/2021)
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 64,05%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 64,89%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1984 - 9/1985: Cán bộ Phòng Tổ chức chính trị, Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

- 9/1985 - 7/1989: Học tập và tốt nghiệp Trường Đoàn cao cấp Trung ương tại Hà Nội

- 7/1989 - 5/2002: Công tác tại Tỉnh Đoàn Bến Tre: Phó Trưởng Ban Phong trào, Trưởng Ban Công tác Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam phụ trách phong trào thanh niên và công tác hội khu vực ĐBSCL, Giám đốc Ban Quản lý dự án cầu nông thôn thay thế cầu khỉ tỉnh Bến Tre

- 5/2002 - 12/2004: Trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XI, là Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

- 1/2005 - 10/2013: Được Trung ương điều động về làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI thuộc Tiểu ban Tư pháp hình sự, Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ Việt Nam-Ukraina; tái cử Đại biểu Quốc hội khóa XII, được điều động làm việc tại Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thuộc Tiểu ban Truy tố, Phòng chống tham nhũng, Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ Việt Nam-Pháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, làm việc tại Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội thuộc Tiểu ban Bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội

- 11/2013 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, phụ trách Tiểu ban Phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, HIV/AIDS; Chủ tịch Hội Nghị sĩ Việt Nam-Sri Lanka

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Chile (11/2021).