Đặng Xuân Phong

Đặng Xuân Phong

Ngày sinh: 8/7/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/2/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Kinh tế
- Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lào Cai
- Tỷ lệ trúng cử: 94,72%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1994 - 2/1996: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- 3/1996 - 10/2001: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- 11/2001 - 7/2002: Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- 8/2002 - 11/2003: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- 12/2003 - 3/2004: Trưởng Phòng Tổng hợp, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- 4/2004 - 4/2006: Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- 5/2006 - 7/2006: Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- 8/2006 - 5/2008: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- 6/2008 - 5/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- 6/2010 - 10/2010: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- 11/2010 - 5/2011: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

- 6/2011 -  5/2014: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 6/2014 - 8/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 8/2015 - 9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 10/2015 - 11/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 12/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 10/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (từ 11/2020)

- 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

- 6/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (7/2021)