Đặng Xuân Phương

Đặng Xuân Phương

Ngày sinh: 25/11/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/9/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 79,68%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 91,22%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1991 - 6/1995: Là sinh viên Khoa Tiếng Pháp (hệ chính quy), Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường Đại học Ngoại ngữ), Đại học Quốc gia Hà Nội (cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Pháp năm 1995)

- 9/1994- 7/1998: Là sinh viên Khoa Luật (hệ chính quy), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (cử nhân ngành luật năm 1998)

- 9/1999 - 6/2002: Học cao học chuyên ngành Luật Nhà nước-hành chính tại Viện Nhà nước và pháp luật (thạc sĩ luật năm 2002)

- 10/2005 - 5/2011: Là nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật hành chính tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (tiến sĩ luật năm 2011)

- 11/1995 - 3/2001: Công tác tại Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (với chức danh nghiên cứu viên)

- 4/2001 - 8/2008: Công tác tại Bộ Nội vụ: Chuyên viên Vụ tổ chức-Biên chế; Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức-Biên chế (từ 2006-2008); Bí thư Chi đoàn I; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ quan Bộ Nội vụ (từ 2002-2005), Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Nội vụ (từ 2005-2008); Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Nội vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2005-2010

- 9/2008 - 3/2014: Công tác tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi truờng, đảm nhiệm các chức danh: Chuyên viên chính (2010), Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ (từ 2008-2011) rồi Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (từ 2011-2014); Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (từ 2008-2014); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (2008-2010); Phó Bí thư thường trục Đảng ủy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (từ 2008-2010)

- 4/2014 - 10/2018: Công tác tại Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm nhiệm các chức danh: Chuyên viên cao cấp (2016), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp (tương đương Tổng cục trưởng); Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu lập pháp nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brunei; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Marốc

- 11/2018 - 7/2021: Công tác tại Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện là: Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu (phụ trách công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brunei; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Marốc

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội.