Đào Chí Nghĩa

Đào Chí Nghĩa

Ngày sinh: 12/6/1982

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 31/12/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế
- Cử nhân Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Cần Thơ
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 70,86%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2004 - 1/2010: Cán bộ Văn phòng Thành đoàn Cần Thơ; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Thành đoàn Cần Thơ, Chánh Văn phòng Thành đoàn Cần Thơ

- 2/2010 - 12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân-Đô thị và Nông thôn Thành đoàn Cần Thơ; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn; Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ

- 1/2011 - 11/2012: Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ

- 12/2012 - 9/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

- 10/2017 - 9/2020: Bí thư Chi bộ Thành đoàn Cần Thơ; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

- 10/2020 - 12/2021: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Thành đoàn Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

- 7/2021: Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Cần Thơ; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.