Đào Hồng Vận

Đào Hồng Vận

Ngày sinh: 22/4/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/12/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông học, Cử nhân Tài chính ngân hàng

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 75,49%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1996 - 12/1996: Nhân viên hợp đồng tại Sở Địa chính tỉnh Hải Hưng

- 1/1997 - 5/1999: Công chức tập sự tại Sở Địa chính tỉnh Hưng Yên

- 6/1999 - 9/1999: Chuyên viên Phòng Tổ chức-Hành chính, Sở Địa chính tỉnh Hưng Yên

- 10/1999 - 6/2002: Chuyên viên Phòng Địa chính huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- 7/2002 - 12/2005: Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch-Thương mại huyện Văn Giang; Huyện ủy viên (tháng 8/2005)

- 1/2006 - 9/2011: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- 10/2011 - 12/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- 1/2012 - 1/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Văn Giang

- 2/2014 - 2/2015: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên

- 3/2015 - 10/2015: Bí thư Huyện ủy Văn Giang, Chủ tịch HĐND huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (tháng 4/2015)

- 11/2015 - nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.