Đào Thanh Hải

Đào Thanh Hải

Ngày sinh: 14/3/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/5/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Luật điều tra tội phạm

Chức vụ:
- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội khóa: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 74,04%