Đào Tú Hoa

Đào Tú Hoa

Ngày sinh: 22/10/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/8/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học

Chức vụ:
- Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 54,61%