Điểu Huỳnh Sang

Điểu Huỳnh Sang

Ngày sinh: 25/12/1980

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Dân tộc: Xtiêng

Ngày vào Đảng: 2/9/2010

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XV
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước, khóa XIV
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 77,52%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 75,9%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2002 - 3/2008: Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin - Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Phước (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước)

- 3/2008 - 11/2008: Chuyên viên phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

- 11/2008 - 2/2011: Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

- 2/2011 - 3/2011: Trưởng phòng Nghiệp vụ - Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

- 3/2011 - 9/2013: Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

- 9/2013 - 11/2015: Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Phước

- 4/2014 - 2019: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước (không chuyên trách)

- 2014-2019: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước

- 12/2015 - 7/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước

- 2011-2016: Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2011-2016

- 2016 - nay: Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV; Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2016-2021

- 8/2019 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIV

- 2019 - nay: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2019-2024

- 10/2020 - nay: Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước

- 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIV,

- 7/2021: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa X.