Đinh Công Sỹ

Đinh Công Sỹ

Ngày sinh: 25/11/1979

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tường Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Mường

Ngày vào Đảng: 2/9/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ (11/2021)
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan
- Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Sơn La
- Tỷ lệ trúng cử: 71,64%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Sơn La
- Tỷ lệ trúng cử: 87,32%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2002 - 3/2006: Cán bộ phòng Tư pháp, kiêm Bí thư Chi đoàn Dân chính đảng huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

- 4/2006 - 1/2007: Phó Bí thư Huyện đoàn Phù Yên, kiêm Bí thư Chi đoàn Dân chính đảng huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

- 2/2007 - 5/2010: Quyền Trưởng Ban Mặt trận Thanh niên Tỉnh đoàn; Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn Sơn La

- 6/2010 - 11/2011: Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Đảng bộ Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh Sơn La

- 12/2011 - 3/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biếu Quốc hội chuyên trách tỉnh Sơn La

- 4/2014 - 6/2016: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIII, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Phó Trưởng Đoàn Đại biếu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XIII

- 7/2016 - 7/2021: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIV, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ (11/2021); Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan; Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF).