Đinh Đăng Luận

Đinh Đăng Luận

Ngày sinh: 25/8/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/4/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 90,27%