Đinh Duy Vượt

Đinh Duy Vượt

Ngày sinh: 24/4/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/11/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 71,68%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương