Đinh La Thăng

Bị khai trừ khỏi Đảng (9/5/2018)

Đinh La Thăng

Ngày sinh: 10/9/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/9/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán

Chức vụ:
- Từng giữ các chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII (đến 8/12/2017)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII (đến 8/12/2017)
- Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (2/2016 - 5/2017)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV (đến 8/12/2017)
- Bị khai trừ khỏi Đảng ngày 9/5/2018

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 85,02%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1983-1988: Công tác tại Công ty Cung ứng vật tư thuộc Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà, là Kế toán viên, Phó kế toán trưởng, Kế toán trưởng công ty, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty

- 1989-1994: Phó kế toán trưởng, Kế toán trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà, Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng

- 1995 - 3/2001: Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- 4/2001 - 10/2003: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam

- 11/2003 - 12/2005: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

- 1/2006 - 12/2008: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

- 12/2008: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 2/2016: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- 7/2016: Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV

- 7/5/2017: Tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- 10/5/2017: Bộ Chính trị quyết định ông Đinh La Thăng thôi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh và giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng

- 15/5/2017: Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết, nhất trí chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với ông Đinh La Thăng từ Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

- 8/12/2017: Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy (gồm cả sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương); Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết đình chỉ tư cách đại biểu Quốc hội

- 8/12/2017: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam

- 9/5/2018: Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XII xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.