Đinh Ngọc Minh

Đinh Ngọc Minh

Ngày sinh: 3/5/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Lâm nghiệp

Chức vụ:
- Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cà Mau
- Tỷ lệ trúng cử: 76,84%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1986 - 11/1987: Bộ đội kho 715 Cục Hậu cần, Hải Quân

- 11/1987 - 7/1992: Sinh viên Đại học Lâm Nghiệp

- 10/1992 - 12/1993: Cán bộ Vườn Quốc gia Yokdon (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- 12/1993 - 8/1999: Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk

- 8/1999 - 11/2005: Chuyên viên Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chi Ủy vụ kinh tế nông nghiệp (2000-2002)

- 11/2005 - 2/2021: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đã học chương trình chuyên viên cao cấp, năm 2015); Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (từ 10/2019)

- 2/2021: Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan (11/2021).