Đinh Ngọc Quý

Đinh Ngọc Quý

Ngày sinh: 20/2/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/6/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 82,30%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3 - 7/1995: Chuyên viên hợp đồng, làm việc tại Phòng Pháp chế, Văn phòng Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trường (nay là Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ)

- 8/1995 - 5/1997: Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Pháp chế, Công ty Chế biến và Kinh doanh Than miền Bắc thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần kinh doanh Than miền Bắc thuộc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam)

- 6 - 8/1997: Thử việc tại Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 8/1997 - 8/1999: Chuyên viên hợp đồng và tập sự tại Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 8/1999 - 4/2010: Chuyên viên, Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 4/2010 - 10/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Các Vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2013-2015, 2015-2017

- 10/2016 - 8/2020: Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội; Thành viên Ban Thư ký Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020

- 8/2020 - 7/2021: Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội; Thành viên Ban Thư ký Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội;Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand (11/2021).