Đinh Thị Bình

Đinh Thị Bình

Ngày sinh: 24/8/1984

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Mường

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Lịch sử

Chức vụ:
- Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 66,72%