Đinh Thị Hồng Minh

Đinh Thị Hồng Minh

Ngày sinh: 11/4/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Hrê

Ngày vào Đảng: 4/5/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 71,02%