ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Đinh Thị Kiều Trinh

Đinh Thị Kiều Trinh

Ngày sinh: 6/3/1987

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Thổ

Ngày vào Đảng: 13/11/2015

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành khoa học quản lý, Cử nhân tiếng Anh, Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế học

Chức vụ:
- Phó Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 67,72%

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
- Đơn vị ứng cử: Nghệ An

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2010 - 11/2011: Cán bộ hợp đồng lao động, sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An

- 12/2011 - 8/2017: Chuyên viên phòng Bình đẳng giới, chuyên viên phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (Công chức thu hút theo Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An

- 9/2017 - nay: Phó trưởng phòng, phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An