Đinh Thị Ngọc Dung

Đinh Thị Ngọc Dung

Ngày sinh: 26/11/1985

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ may và thời trang

Chức vụ:
- Nhân viên Phòng Dạy nghề-Lao động trị liệu, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 76,42%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2010 - 10/2011: Nhân viên hành chính Trường trung cấp Nghề Việt Nam - Canada (Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương)

- 11/2011 - 7/2014: Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần và đầu tư Đại Sơn (Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương)

- 8/2014 - 5/2016: Nhân viên Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy

- 6/2016 - 11/2019: Nhân viên Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Hải Dương

- 12/2019: Nhân viên Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.