Đinh Thị Phương Lan

Đinh Thị Phương Lan

Ngày sinh: 5/6/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Co

Ngày vào Đảng: 3/2/2008

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
- Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 73,55%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 78,27%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1999 - 7/2007: Giáo viên Trường THPT Trà Bồng, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Trà Bồng

- 7/2007 - 11/2007: Giáo viên Trường THPT huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Đại biểu Quốc hội khóa XII; Thành viên Hội đồng Dân tộc khóa XII

- 11/2007 - 1/2010: Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Đại biểu Quốc hội khóa XII; Thành viên Hội đồng Dân tộc khóa XII

- 1/2010 - 7/2011: Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi; Đại biểu Quốc hội khóa XII, Thành viên Hội đồng Dân tộc khóa XII

- 7/2011 - 6/2013: Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Thành viên Hội đồng Dân tộc khóa XIII

- 6/2013 - 1/2015: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII; Thành viên Hội đồng Dân tộc khóa XIII

- 1/2015 - 4/2016: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIII; Thành viên Hội đồng Dân tộc khóa XIII; Phó Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIII

- 4/2016 - 7/2016: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIII; Thành viên Hội đồng Dân tộc khóa XIII; Phó Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIII

- 7/2016 - 7/2021: Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc khóa XIV; Phó Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIV; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Philippines khóa XIV

- 7/2021 - nay : Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.