Đinh Tiến Dũng

Đinh Tiến Dũng

Ngày sinh: 10/5/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/1/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (đến 21/6/2024)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII (đến 21/6/2024)
- Bí thư Thành ủy Hà Nội (4/2021-6/2024)
- Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội khóa XV (7/2021-6/2024)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV (đến 25/6/2024)

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 95,44%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 91,25%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1983 - 4/1987: Cán bộ Phòng Tài vụ, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng.

- 5/1987 - 4/1988: Phó Kế toán trưởng, Công ty Xây dựng thủy công, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng.

- 5/1988 - 5/1989: Phó Kế toán trưởng, Công ty Cung ứng vật tư, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng.

- 6/1989 - 11/1991: Kế toán trưởng, Công ty Cung ứng vật tư, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng.

- 12/1991 - 3/1993: Kế toán trưởng, Công ty Xây dựng Sông Đà 1, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng.

- 4/1993 - 10/1997: Đảng ủy viên, Kế toán trưởng, Tổng Công ty Thủy tinh và gốm xây dựng (Viglacera), Bộ Xây dựng.

- 10/1997 - 5/2003: Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính, Bộ Xây dựng.

- 6/2003 - 5/2008: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

- 6/2008 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

- 10/2010 - 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- 8/2011 - 5/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- 6/2013 - 3/2021: Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016).

- 4/2021 - 6/2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội khóa XV (7/2021); Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) (9/2021).

- 12-14/6/2024: Tại Kỳ họp thứ 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật do đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban cán sự đảng, Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

- 19/6/2024: Bộ Chính trị đồng ý cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội.

- 21/6/2024: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- 25/6/2024: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.