Đinh Văn Nhã

Đinh Văn Nhã

Ngày sinh: 27/6/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/2/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân chuyên ngành Kinh tế chính trị

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ukraine
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 78,47%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương