Đinh Văn Thê

Đinh Văn Thê

Ngày sinh: 30/4/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

Dân tộc: Bana

Ngày vào Đảng: 16/6/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chỉ huy tham mưu

Chức vụ:
- Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh
- Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 81,88%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1988 - 8/1992: Học viên Văn hóa Trường quân chính II, Quân khu 5

- 9/1992 - 7/1993: Đảng viên, Học viên Trợ lý huyện, Trường Quân chính II, Quân khu 5

- 8/1993 - 4/1994: Đảng viên, Phó Đại đội trưởng Đại đội quản lý học viên, Trường Thiếu sinh quân Dân tộc, Quân khu 5

- 5/1994 - 9/1996: Phó Bí thư chi bộ, Đại đội trưởng Đại đội quản lý học viên, Trường Thiếu sinh quân Dân tộc, Quân khu 5

- 10/1996 - 7/1997: Đảng viên, Học viên hoàn thiện sĩ quan phân đội, Trường sĩ quan Lục quân 2

- 8/1997 - 3/2004: Phó Bí thư chi bộ, Đại đội trưởng Đại đội quản lý học viên, Trường Thiếu sinh quân Dân tộc, Quân khu 5

- 4/2004 - 7/2004: Đảng viên, Trợ lý Dân quân Tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chư Păh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

- 8/2004 - 11/2004: Đảng viên, Học viên bổ túc Quân báo Trinh sát, Trường Quân sự, Quân khu 5

- 12/2004 - 4/2007: Đảng viên, Trợ lý Quân báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Păh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

- 5/2007 - 11/2009: Phó Bí thư chi bộ, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

- 12/2009 - 8/2010: Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

- 9/2010 - 2/2013: Đảng viên, Học viên Đào tạo cấp Trung, Sư đoàn, Học viện Lục quân

- 3/2013 - 5/2013: Đảng viên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

- 6/2013 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pưh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

- 6/2014 - 11/2018: Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

- 12/2018 - 4/2019: Đảng viên, Học viên, Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Lục quân

- 5/2019 - 11/2019: Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

- 12/2019 - 2/2021: Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

- 3/2021 - nay: Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (Học viên Đào tạo cao cấp ngắn hạn quân sự địa phương tại Học viện Quốc phòng)

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV.