Đinh Việt Dũng

Đinh Việt Dũng

Ngày sinh: 10/9/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/2/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 95,50%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1993 - 4/1996: Cán bộ Xuất nhập khẩu, Công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Ninh Bình, thuộc Ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy

- 5/1996 - 5/2005: Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

- 6/2005 - 12/2011: Chuyên viên Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Phòng Ngoại vụ (từ 10/2006), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, Bí thư Chi bộ Ngoại vụ (từ 10/2008)

- 1/2012 - 5/2015: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- 6/2015 - 2/2016: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình, tháng 9/2015 được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 3/2016 - 2/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy (từ 3/6/2016)

- 2/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

- 10/2020 - 12/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

- 1/2021 - 7/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- 7/2021 - 5/2023: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội (7/2021)

- 5/2023: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội