Đỗ Chí Nghĩa

Đỗ Chí Nghĩa

Ngày sinh: 5/1/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/11/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Báo chí, Cử nhân Quản lý xã hội, Cử nhân Báo chí

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc khóa XV
- Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 68,30%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1996 - 12/1998: Giảng viên tập sự Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- 1/1999 - 9/2003: Giảng viên Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- 10/2003 - 9/2011: Giảng viên Khoa Phát thanh-Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- 1/2008 - 8/2013: Kiêm nhiệm Tổng Biên tập Thời báo Doanh nhân

- 10/2011 - 11/2012: Phó Trưởng Khoa Phát thanh-Truyền hình

- 12/2012 - 5/2014: Đảng ủy viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Phát thanh-Truyền hình

- 6/2014 - 10/2014: Đảng ủy viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo

- 11/2014 - 4/2015: Đảng ủy viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo

- 5/2015 - 7/2021: Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội