Đỗ Đức Duy

Đỗ Đức Duy

Ngày sinh: 20/5/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/5/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 94,97%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1994 - 1/1996: Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình, Công ty Kiến trúc HAAI, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

- 2/1996 - 3/2002: Giảng viên Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Phó Bí thư (1998), Bí thư (2000) Chi đoàn Giáo viên Khoa Xây dựng; Bí thư Chi bộ sinh viên Khoa Xây dựng-Đô thị (12/2001 - 7/2002)

- 4/2002 - 7/2002: Công tác biệt phái tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng

- 7/2002 - 2/2008: Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng

- 3/2008 - 5/2010: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2009-2010

- 6/2010 - 10/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2010-2012; Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2012-2015

- 11/2012 - 7/2015: Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015

- 8/2015 - 1/2017: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020

- 2/2017 - 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

- 9/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 1/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái.