Đỗ Huy Khánh

Đỗ Huy Khánh

Ngày sinh: 30/5/1977

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/9/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Giáo dục Chính trị

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 76,74%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1996 - 2/1998: Thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 88, Quân khu 7

- 3/1998 - 8/1998: Ở nhà ôn thi đại học

- 9/1998 - 8/2002: Học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Ngữ Văn

- 9/2002 - 8/2003: Giáo viên Trường THPT Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

- 9/2003 - 4/2007: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường THPT Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

- 5/2007 - 7/2007: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

- 8/2007 - 7/2016: Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

- 8/2016 - 5/2020: Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

- 6/2010 - 5/2020: Bí thư Chi bộ Trường THPT Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

- 6/2020 - 2/2021: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

- 2/2021 - nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.