Đỗ Mạnh Hiến

Đỗ Mạnh Hiến

Họ và tên: Đỗ Văn Hiến

Ngày sinh: 10/11/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/6/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Chính trị học
- Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính
- Đại học Thanh vận

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 97,17%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1986 - 8/1990: Sinh viên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

- 9/1990 - 4/1991: Cán bộ Quận đoàn Hồng Bàng

- 4/1991 - 4/1995: Thường trực Đảng ủy, Bí thư Đoàn phường Minh Khai, đại biểu Hội đồng nhân dân phường Minh Khai. Theo học lớp Cử nhân Luật (Bằng 2) - Đại học Luật Hà Nội

- 4/1995 - 8/1998: Bí thư Quận đoàn Hồng Bàng; Ủy viên Quận ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng. Theo học lớp Cử nhân Hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia

- 8/1998 - 6/2000: Công tác tại Thành đoàn Hải Phòng, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Tổ chức Thành đoàn

- 6/2000 - 5/2005: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; kiêm Trưởng ban Tổ chức, kiêm Trưởng ban Thiếu nhi, Trường học Thành đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo học lớp Cử nhân Chính trị, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- 5/2005 - 5/2010: Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, IX; Bí thư Thành đoàn khóa X, XI; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn. Theo học lớp cao học khóa 14 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 5/2010 - 10/2012: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố kiêm nhiệm

- 10/2012 - 9/2015: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố kiêm nhiệm

- 10/2015 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố kiêm nhiệm

- 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV.