Đỗ Ngọc Thịnh

Đỗ Ngọc Thịnh

Ngày sinh: 10/1/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/12/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Luật sư, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 76,11%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 50,13%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1981 - 10/1985: Học Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội)

- 11/1985 - 9/1986: Chờ phân công công tác tại xã Võ Cường, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh)

- 10/1986 - 12/1999: Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

- 12/1999 - 3/2004: Giảng viên, Chủ nhiệm Khoa, Học viện Tư pháp

- 4/2004 - 11/2004: Cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương

- 12/2004 - 12/2008: Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2009 - 5/2009: Công tác tại Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc

- 5/2009 - 4/2015: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bí thư Chi bộ Cơ quan Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam (từ 2011 - 5/2020), Thành viên Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (từ 2013), Giám đốc Công ty Luật TNHH Gia Hưng (từ 2015)

- 4/2015 - 4/2016: Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch điều hành và đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam

- 27/4/2016 - nay: Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật (từ 6/2016), Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (từ 8/2016), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 1/2017), Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam (từ 6/2017)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.