Đỗ Quang Thành

Đỗ Quang Thành

Ngày sinh: 19/10/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/3/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, XV
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pakistan (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 69,07%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
- Tỷ lệ trúng cử: 72,95%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1983 - 3/1990: Học viên trường Sĩ quan Biên phòng (9/1983 - 8/1986); Trung úy, Trung đội trưởng Vũ trang, Đồn 133 (9/1986 - 8/1987); Thượng úy, Đồn phó Quân sự, Đồn 121, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Phó Bí thư Chi bộ (9/1987 - 3/1990)

- 4/1990 - 8/1996: Đại úy, Đại đội trưởng Công trình kỹ thuật (4/1990 - 12/1991); Đại đội trưởng Đại đội cơ động (1/1992 - 6/1993); Đồn phó Quân sự (7/1993 - 10/1993), Đồn trưởng (11/1993 - 8/1996), Đồn 145, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng

- 9/1996 - 2/2004: Thiếu tá, học viên đào tạo Chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh (9/1996 - 6/1998); Trung tá, Đồn trưởng, Đồn 141, Phó Bí thư Chi bộ (7/1998 - 7/2003); Phó Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (8/2003 - 2/2004)

- 3/2004 - 8/2009: Thượng tá, Chỉ huy phó Tham mưu tác chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (3/2004 - 7/2006); Học tại trường Học viện Lục Quân Đà Lạt (2/2006 - 7/2006); Chỉ huy phó Tham mưu tác chiến, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (8/2006 - 8/2009)

- 9/2009 - 9/2016: Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (1/2010 - 9/2016); Học Chỉ huy tham mưu cao cấp Binh chủng hợp thành tại Học viện Quốc phòng (9/2009 - 2/2010); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVII nhiệm kỳ 2010-2015, khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XV nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2016 - 6/2017: Đại tá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV

- 7/2017 - 6/2020: Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV

- 6/2020 - 7/2021: Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV và Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Singapore

- 8/2021: Trung tướng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pakistan (11/2021).