Đỗ Thanh Bình

Đỗ Thanh Bình

Ngày sinh: 15/3/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/9/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 88,79%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1983 - 4/1992: Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ Ban Tuyên huấn-Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 5/1992 - 9/1994: Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 10/1994 - 12/2001: Huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 1/2002 - 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 11/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 10/2010 - 10/2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 11/2012 - 9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang

- 10/2015 - 7/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang

- 7/2018 - 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

- 7/2020 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

- 10/2020 - 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang

- 11/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang.