Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 7/6/1971

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/4/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp, tỉnh Đồng Nai
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 75,36%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 78,57%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1992 - 7/1997: Chuyên viên Phòng Tư vấn Đầu tư Công ty phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa

- 8/1997 - 7/2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi)

- 7/2000 - 2/2002: Giám đốc Xí nghiệp hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 2, kiêm Giám Đốc Xí nghiệp hạ tầng Khu công nghiệp Gò Dầu, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi)

- 3/2002 - 12/2003: Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ quản lý môi trường Sonadezi, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi)

- 1/2004 - 6/2005: Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi)

- 7/2005 - 12/2005: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa kiêm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi

- 1/2006 - 12/2007: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa

- 1/2008 - 8/2009: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa

- 9/2009 - 6/2010: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa

- 7/2010 - 1/2016: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp

- 7/2010 - 7/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2010-2015

- 2/2016 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

- 8/2015 - nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020) và khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

- 6/2011 - nay: Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIII, khóa XIV

- 6/2011 - 7/2016 : Thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIII

- 4/2015 - nay: Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, khóa III nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2016 - nay: Thành viên Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường của Quốc hội khóa XIV

- 7/2019 - nay: Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.