Đỗ Thị Việt Hà

Đỗ Thị Việt Hà

Ngày sinh: 29/7/1978

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/1/2009

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 70,33%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2001 - 7/2010: Chuyên viên các phòng: Phòng Văn bản-Phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Phòng Xây dựng và thi hành Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

- 8/2010 - 11/2011: Phó trưởng Phòng Xây dựng và thi hành VBQPPL, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

- 12/2011 - 12/2015: Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; Học viên cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (10/2012 - 6/2013)

- 1/2016 - 11/2019: Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; Ủy viên: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang, Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang

- 12/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.