Đỗ Trọng Hưng

Đỗ Trọng Hưng

Ngày sinh: 5/12/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/6/1992

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa
- Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 92,18%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1992 - 8/1994: Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thư ký tổng hợp Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- 8/1994 - 9/1999: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- 9/1999 - 12/2001: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 1/2002 - 12/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 12/2005 - 8/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy

- 8/2006 - 4/2009: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

- 5/2009 - 8/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

- 8/2010 - 10/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 11/2010 - 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI

- 5/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020

- 27/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 6/12/2020: Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.