Đỗ Văn Bình

Đỗ Văn Bình

Ngày sinh: 17/11/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/12/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương

Chức vụ:
- Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng
- Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 75,28%