Đỗ Văn Chiến

Đỗ Văn Chiến

Ngày sinh: 10/11/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Sán Dìu

Ngày vào Đảng: 13/9/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5/2024)
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (4/2021)
- Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 79,83%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 86,90%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1980-1986: Sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

- 10/1986 - 3/1988: Cán bộ tổng hợp, Phòng hành chính tổng hợp Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

- 4/1988 - 10/1988: Phó Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

- 11/1988 - 9/1989: Cán bộ, Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- 10/1989 - 5/1991: Trưởng Phòng quản lý sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào Sơn Dương Tuyên Quang, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam

- 6/1991 - 8/1993: Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào Sơn Dương, Tuyên Quang thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam

- 9/1993 - 12/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- 1/1995 - 1/1996: Phó Trưởng Ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang

- 2/1996 - 3/1998: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

- 4/1998 - 5/1998: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- 6/1998 - 11/1999: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- 12/1999 - 8/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- 9/2001 - 4/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

- 5/2006 - 1/2007: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

- 2/2007 - 4/2009: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang

- 5/2009 - 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

- 2/2011 - 6/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

- 6/2011 - 8/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (chờ Bộ Chính trị phân công công tác theo văn bản số 888/CVVPTW ngày 10/6/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng); Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 8/2011 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015); Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 2/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 2/2021 - 4/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 4/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021);  Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 16/5/2024 : Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí làm Ủy viên Bộ Chính trị.