Đỗ Văn Sinh

Đỗ Văn Sinh

Ngày sinh: 14/11/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/9/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Trị
- Tỷ lệ trúng cử: 61,34%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương