Đỗ Văn Yên

Đỗ Văn Yên

Ngày sinh: 10/7/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/10/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Hải quân
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bà Rịa-Vũng Tàu
- Tỷ lệ trúng cử: 71,11%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1986 - 8/1990: Học viên sĩ quan, Trường Sỹ quan CHKT Hải quân, Quân chủng Hải quân

- 9/1990 - 1/1992: Trung úy, Phó Thuyền trưởng, HQ513, Hải đội 3, Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân

- 2/1992 - 9/1996: Trung úy, Thượng úy, Trưởng ngành Hàng hải, Tàu Trường Sa 04, Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân

- 10/1996 - 4/1997: Thượng úy, Học viên đào tạo chuyển loại cán bộ chính trị, Học viện Hải quân, Quân chủng Hải quân

- 5/1997 - 8/1998: Đại úy, Phó Thuyền trưởng Chính trị, HQ 668, Hải đội 811, Lữ đoàn 171, Quân chủng Hải quân, Bí thư Chi bộ

- 9/1998 - 4/2001: Đại úy, Phó Thuyền trưởng Chính trị, HQ 607,608, Hải đội 812, Lữ đoàn 171, Quân chủng Hải quân, Đảng ủy viên Đảng ủy Hải đội

- 5/2001 - 8/2002: Thiếu tá, Phó Hải đội trưởng Chính trị, Hải đội 812, Lữ đoàn 171, Quân chủng Hải quân, Bí thư Chi bộ

- 9/2002 - 7/2004: Thiếu tá, Học viên đào tạo cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN, Học viện Chính trị Quân sự

- 8/2004 - 8/2005: Thiếu tá, Phó Thuyền trưởng Chính trị HQ11, Lữ đoàn 171, Quân chủng Hải quân, Đảng ủy viên Đảng ủy Lữ đoàn

- 9/2005 - 4/2006: Trung tá, Phó Thuyền trưởng Chính trị HQ11, Lữ đoàn 171, Quân chủng Hải quân, Đảng ủy viên Đảng ủy Lữ đoàn

- 5/2006 - 3/2007: Trung tá, Chính trị viên HQ11, Lữ đoàn 171, QCHQ, Đảng ủy viên Đảng ủy Lữ đoàn

- 4/2007 - 4/2009: Trung tá, Chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn 171, QCHQ, Đảng ủy viên Đảng ủy Lữ đoàn

- 5/2009 - 5/2012: Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phòng Chính trị Vùng 2, Quân chủng Hải quân, Bí thư Chi bộ

- 6/2012 - 9/2013: Thượng tá, Phó Chính ủy, Lữ đoàn 167, Vùng 2, QCHQ, Đảng ủy viên Đảng ủy Lữ đoàn

- 10/2013 - 3/2016: Đại tá, Chính ủy, Lữ đoàn 167, Vùng 2, Quân chủng Hải quân, Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn

- 4/2016 - 7/2019: Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy vùng

- 8/2019 - 12/2020: Đại tá, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân, Bí thư Đảng ủy vùng

- 1/2021 - 12/2021: Chuẩn Đô đốc Hải quân, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân, Bí thư Đảng ủy vùng

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

- 12/2021 - nay: Chuẩn Đô đốc Hải quân, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân.