Đoàn Thị Hảo

Đoàn Thị Hảo

Ngày sinh: 28/12/1966

Giới tính: Nữ

Quê quán: thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 9/6/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản lý giáo dục
- Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Công đoàn

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên
- Tỷ lệ trúng cử: 67,53%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên
- Tỷ lệ trúng cử: 70,44%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1989 - 9/1993: Giáo viên Trường THPT Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

- 10/1993 - 10/1998: Giáo viên, Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn Trường THPT Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

- 11/1998 - 9/1999: Ủy viên Ban Thường vụ huyện Đoàn Định Hóa; Bí thư Đoàn trường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

- 10/1999 - 11/2000: Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn Trường THPT Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

- 12/2000 - 6/2003: Thường vụ Tỉnh Hội Phụ nữ, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên

- 7/2003 - 6/2004: Thường vụ Tỉnh Hội Phụ nữ, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh

- 7/2004 - 4/2008: Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Thái Nguyên

- 5/2008 - 10/2010: Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Thái Nguyên

- 11/2010 - 22/6/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Thái Nguyên

- 23/6/2011 - 26/8/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch HĐND tỉnhThái Nguyên

- 27/8/2014 - 15/11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII

- 16/11/2015 - 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII

- 7/2016 - 15/8/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016); Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

- 15/8/2020 - 11/11/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

- 12/11/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.