Đoàn Thị Thanh Mai

Đoàn Thị Thanh Mai

Ngày sinh: 13/11/1971

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/11/2005

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Tin học

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 86,17%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hưng Yên
- Tỷ lệ trúng cử: 90,2%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1994 - 8/1996: Kỹ sư Tin học, cán bộ Kỹ thuật, Công ty Điện tử Viễn thông quân đội (Viettel)

- 8/1996 - 6/1997: Cán bộ Kỹ thuật, Công ty cổ phần Schmidt Việt Nam

- 7/1997 - 4/2003: Kỹ sư Tin học, Trung tâm Tin học, Bưu điện Hà Nội

- 5/2003 - 4/2005: Chuyên viên, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin, Cục ứng dụng Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và truyên thông

- 5/2005 - 12/2007: Cán bộ biệt phái công tác tại Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội

- 1/2008 - 12/2008: Hàm phó Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

- 12/2008 - 9/2010: Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội

- 9/2010 - 1/2011: Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Thường trực chuyên trách, Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin, Văn phòng Quốc hội

- 1/2011 - 12/2013: Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Thường trực chuyên trách, Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin, Văn phòng Quốc hội

- 1/2014 - 5/2015: Hàm Vụ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội (do sát nhập Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin và Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội)

- 6/2015 - 6/2016: Hàm Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2015-2017) Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc Hội

- 7/2016 - 6/2020: Ủy viên Thường trực Ủy ban kinh tế Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Việt Nam-Australia (được bổ nhiệm Chuyên viên cao cấp từ 1/3/2019)

- 6/2020 - 7/2021: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Việt Nam-Australia

- 7/2021: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.