Đoàn Văn Việt

Đoàn Văn Việt

Ngày sinh: 10/2/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/10/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 74,02%